h9hknnncuumugr-电子游戏官网

型号:h9hknnncuumugr-nmh
品牌:skhynix
规格:32gbit
封装:366ball lpddr4

ickatong

上一个:
x