h9hknnncrmaudr-电子游戏官网

型号:h9hknnncrmaudr-neh
品牌:skhynix
规格:32gbit lpddr4x for mobile 1.8v / 1.1v / 0.6v 4266mbps
封装:376ball_4x lpddr4x

h9hknnncrmaudr-neh

上一个:
下一个:
x