h9tknnn8jdmplr-电子游戏官网

品牌:skhynix
型号:h9tknnn8jdmplr-ndm
规格:8gbit lpd2
封装:168ball_d2

ickatong

上一个:
下一个:
x